Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden Immo Visuals, Powered by Sse Productions – Januari 2018, Versie 1.0

Bij elke publicatie aanvaardt de gebruiker onderstaande voorwaarden. Deze kunnen zonder voorafgaande melding aangepast worden.

 1. Publicaties op Immo Visuals vallen binnen de makelarij.
  Ze omvatten alles wat met de verkoop te maken heeft betreffende onroerend goed.
 2. Publicaties kunnen geplaatst worden door zowel particulieren als professionelen binnen de vastgoed sector.
 3. Enkel aanvragen tot publicatie die ondersteund worden op Immo Visuals kunnen goedgekeurd worden.
 4. Elke publicatie ondergaat een kwaliteitscontrole door Immo Visuals.
  Hoewel Immo Visuals er zich toe verbindt de publicatie, bij het voldoen aan alle criteria, zo snel mogelijk te activeren, kan een aanvraag tot 72 uur later online staan.
 5. Immo Visuals behoudt zich het recht aanvragen tot publicaties te weigeren of aan te passen zonder verdere toelichting of motivatie.
  De gebruiker kan steeds het support team contacteren voor verdere informatie.
 6. Elke gebruiker, bezoeker, publicatie en aanvraag zijn onderworpen aan de actuele voorwaarden en disclaimer te vinden op ‘www.immovisuals.be’.
 7. Een onroerend goed mag slechts één (1) keer actief gepubliceerd worden op Immo Visuals.Indien de abonnementsperiode van een publicatie verlopen is, kan er opnieuw een aanvraag ingediend of verlengd worden.
 8. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn publicatie betreffende de correctheid en legaliteit ervan.
  Communicatie tussen potentiële kopers en de gebruiker vallen buiten de verantwoordelijkheid van Immo Visuals.
 9. Immo Visuals is als publicatieplatform een dienstverlener en kan niet optreden in naam van de gebruiker van de publicatie.
 10. Immo Visuals verwijdert automatisch publicaties die niet meer voldoen aan de voorwaarden, disclaimer of waarvan de abonnementsperiode is verlopen.
 11. Bij goedkeuring van een publicatie wordt deze vooraf betaald via overschrijving. Pas bij ontvangst van de betaling, wordt de publicatie online geplaatst.
  De gebruiker kan een bewijs van betaling doorsturen naar het support (support@immovisuals.be) team om het proces te versnellen.
 1. Tot veertien (14) dagen na afloop van de publicatie periode krijgt de gebruiker de keuze om zijn publicatie periode te verlengen met of zonder de samenwerking van een makelaar. Na afloop van deze periode en zonder bevestiging tot verderzetting van de publicatie aan Immo Visuals, wordt deze automatisch verwijderd. Eventueel openstaande kosten worden per factuur bezorgd aan de gebruiker.
 2. De gebruiker erkent dat zijn media (fotografie, video … etc.) en bijhorende publicatie wordt doorgegeven aan een partner van Immo Visuals, indien de gebruiker beroep doet op diens diensten via het Immo Visuals platform.

Immo Visuals partner voorwaarden

1. MEDIA
1.1. Sse Productions

Indien de gebruiker media laat maken door Immo Visuals (uitvoerend partner Sse Productions), dient deze enkel het abonnement op Immo Visuals vooraf te betalen.
Bij verkoop van het onroerend goed of stopzetting van het abonnement, dient de gebruiker de verschuldigde diensten te betalen.
Pas indien het gepubliceerd onroerend goed niet verkocht is, ook niet bij een Immo Visuals makelaar partner, dient de gebruiker de verschuldigde diensten niet te betalen.

De media zijn auteursrechtelijk beschermd en vallen onder de Algemene Voorwaarden van de bvba Sse Productions (bekijk hier de voorwaarden) zoals vermeld op de achterzijde van elke offerte en factuur.
De media zijn uitsluitend bedoeld voor Immo Visuals of voor een partner van Immo Visuals, tenminste tot alle verschuldigde diensten zijn betaald.

Ieder gebruik door de gebruiker van een product in strijd met de voorgaande paragrafen vormt een schending van het auteursrecht. In dat geval heeft Immo Visuals het recht de overeenkomst met de gebruiker als ontbonden te beschouwen, en is de gebruiker aan de bvba SSE PRODUCTIONS een schadevergoeding verschuldigd van 400% van de prijs ter uitvoering van de opdracht zoals aangeduid in de overeenkomst van de bestelling op Immo Visuals uitgevoerd door diens partner, de bvba SSE PRODUCTIONS, onverminderd het recht van de bvba SSE PRODUCTIONS op een hogere vergoeding indien haar werkelijke geleden schade hoger is.

2. MAKELAAR

Elke partner makelaar van Immo Visuals, die aanbevolen wordt bij de particulier, garandeert een verlaagde commissie op zijn ereloon op de verkoop van het onroerend goed.

Criteria van een publicatie

 1. Alle geleverde media dienen van professionele of gelijkaardige kwaliteit te zijn. a. Media met breedhoek lens voor overzichtsbeelden
  b. Media met voldoende belichting
  c. Media ondergaat kleur – en lichtcorrectied. Media heeft een overzichtelijke compositie
  e. Media heeft een stijlvolle compositie
  f. Media draagt weinig korrel
  g. Videobeelden gemaakt op een stabilisatie toestel h. Video montage op muziek
 2. De gebruiker mag zowel foto’s als één (1) video aanleveren ter publicatie.
 3. Het maximum aantal toegelaten foto’s is twintig (20).
 4. Slechts één (1) publicatie per onroerend goed.
 5. Elke aanvraag dient zo volledig en correct mogelijk ingevuld te zijn.
 6. Een video dient in 16:9 en HD aangeleverd te worden.
 7. Foto’s dienen bij voorkeur in 16:9 formaat aangeleverd te worden, indien niet worden deze automatisch bijgesneden.