Privacybeleid Immo Visuals

We koesteren de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitermate. Hierbij trachten we onze gebruikers en klanten zoveel mogelijk te informeren over het gebruik van hun (uw) gegevens bij onze diensten en website.

Door te surfen op onze website en/of gebruik te maken van onze diensten, bent u onderworpen aan volgend privacybeleid.

Bij verdere vragen kan u zich steeds wenden tot: info@sseproductions.be

Alvast bedankt voor uw medewerking en vertrouwen!

Disclaimer Immo Visuals, Powered by Sse Productions – September 2021, Versie 2.0

Algemene informatie

Immovisuals.be is in eigendom en beheer van de bv Sse Productions met maatschappelijke zetel te Schotermolen 22 3980 Tessenderlo, BTW BE 0663.580.958. 

De beheerders hierna ‘Immo Visuals’ genoemd.
De bezoeker, al dan niet met een geldige login, wordt hierna de ‘gebruiker’ genoemd.

Voorwaarden

Ieder gebruik van deze site is onderworpen aan de hierin beschreven voorwaarden.
De gebruiker erkent en accepteert de voorwaarden integraal bij het navigeren door de site en/of het gebruik van aangeboden diensten.

Immo Visuals behoudt het recht op elk ogenblik de gebruiksvoorwaarden aan te passen zonder voorafgaande bekendmaking.
De vernieuwde voorwaarden zijn van kracht bij publicatie op de site “Immovisuals.be”.

Sommige onderdelen of diensten van de site vereisen persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens zijn onderworpen aan ons privacy beleid (zie verder ‘Privacy Beleid’).

De door de gebruiker geregistreerde gegevens dienen juist en actueel te zijn.
Het invoeren van foutieve, onvolledige of niet actuele gegevens kan leiden tot een tijdelijke of definitieve stopzegging van gebruik of toegang tot de site.

Beperking van de aansprakelijkheid

Alle informatie en berichtgeving weergegeven op Immovisuals.be wordt voorafgegaan door een strenge kwaliteitscontrole.
Echter kunnen de beheerders niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Immo Visuals is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door eerder vernoemde onjuistheid, onvolledigheid … etc.

De verantwoordelijkheid van de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel.

Immo Visuals is niet verantwoordelijk voor de inhoud, activiteit en/of toegankelijkheid van sites van derden.
Het gebruik van de site is op eigen risico, Immo Visuals is niet verantwoordelijk voor eventuele overdracht van virussen op websites.

Privacy Beleid

Immo Visuals heeft het recht om gebruikersinformatie te gebruiken om vastgoed gerelateerde informatie of diensten door te sturen naar de gebruiker. Gebruikersinformatie kan gedeeld worden met relevante partners voor het realiseren of uitvoeren van vastgoed diensten. We verplichten er ons toe de informatie niet te delen met derden voor doeleinden die niet in verband staan met niet vastgoed gerelateerde diensten of instanties.

Beschikbaarheid van de website

Hoewel de algemene toegankelijkheid en operationele staat van de site steeds gunstig dienen te zijn, behoudt Immo Visuals het recht om zonder voorafgaande berichtgeving de site (tijdelijk) te onderbreken voor eventuele updates, aanpassingen, controles … etc.

Immo Visuals is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of eventuele fouten in de elektronische belevering, noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van Immo VIsuals zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd.

De gebruiker erkent dat zijn media (fotografie, video … etc.) en bijhorende publicatie in een later stadium wordt doorgegeven aan een Immo Visuals partner, indien de voorgaande beroep doet op diens diensten via het Immo Visuals platform.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de beheerders van Immo Visuals hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

De rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder gebeurlijk geschil dat uit de overeenkomst of de Algemene voorwaarden voorvloeit, onverminderd het recht voor Immo Visuals om de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

Compare listings

Compare